مدار شیر یا خط

مدار شیر یا خط

مدار شیر یا خط

2 pages

format: word +jpeg

نکات علمی :

  • این مدار می تواند با تغذیه ۵ ولت DC کار کند.
  • کلید S1 از نوع فشاری (Push button) است.
  • IC1 را باید با استفاده از پایه نگهدارنده آی سی به مدار متصل کرد.

 


خرید آنلاین